Logo desktop
Logo mobilePrepaidfactuur.nl

Privacy statement Prepaidfactuur.nl

Wat slaan wij op?

Wij slaan alleen op wat echt nodig is en wat u opgeslagen wilt hebben.
Denk hierbij aan uw profiel, producten beheer, klanten beheer.
Uw email ( bij aanmaak van een account ) en het wachtwoord is encrypted.

Hoe lang slaan we gegevens op?

Zolang u gebruikt maakt van onze diensten zullen we de gegevens beveiligd opslaan zodat u goed gebruikt kunt maken van onze dienst.
We kunnen altijd alle gegevens verwijderen op verzoek.
Wat we niet kunnen verwijderen zijn de transacties (i.v.m. de belastingdienst), echter kunnen we deze wel anonimiseren.

Hoe slaan we gegevens op?

Alle gegevens worden in een Microsoft database opgeslagen bij een datacenter van Microsoft.
Onze verbindingen zijn goed beveiligd met een SSL-verbinding.

Vertrekken van uw gegevens aan derden?

We zullen nooit zonder uw toestemmning uw gegevens aan derden vertrekken.

Cookies

Om optimaal gebruik van Prepaidfactuur.nl te kunnen maken zijn we technisch genoodzaakt om gebruik te maken van cookies.
Alle gegevens in de cookies zijn anoniem.

Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).