Logo desktop
Logo mobilePrepaidfactuur.nl

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Deze wet is sinds 25 mei 2017 verplicht in de gehele Europese Unie. Dit wil zeggen dat alle gegevens en informatie die direct over iemand gaan of herleidbaar zijn naar een bepaald persoon, niet openbaar gemaakt kunnen worden.